• 4 decembrie 2023
  • Last Update 31 octombrie 2023 6:40 PM
  • Bucuresti

Iannis IOVA P15003

Iannis IOVA

2015

Club Actual

POSTURI

Atacant 100%

SCURTĂ DESCRIERE

Iannis IOVA este un jucător  cu o bună perspectivă, cu calități multiple, precum inteligența și strategia tehnică, care îl vor ajuta, pe viitor, – prin antrenament susținut, răbdare și determinare – să poată evolua și performa la un nivel ridicat. nivel atât la categoria juniori mari cât și la seniori.

Un junior care a continuat să iasă în evidență și care a reușit să-și păstreze locul pe platforma sfinxfootball.ro, fiind unul dintre cei mai talentați juniori ai generației sale din România.

 

Iannis IOVA este jucător ofensiv, Campion Naţional Sphinx U7, cu Dinamic Oradea, în ediţia 2021-2022, care se remarcă prin tehnica sa bună, fiind rapid, şi un jucător de echipă.

Aceste calități sunt deosebit de benefice în dinamica echipei. Un jucător tehnic, cu lovitură bună și control al mingii, cu o foarte bună anticipare a desfășurării fazelor, combativ și tenace în a se exprima pe teren, dinamic, cu reacții foarte bune – și soluții pragmatice, alese pe măsură – în condiții nefavorabile și/sau spațiu limitat.

Un jucător cu resurse fizice în creștere și dezvoltare, având o viteză foarte bună atât de reacție, cât și de mișcare.

 

Iannis IOVA este un jucător de juniori, cu o dezvoltare promițătoare, cu personalitate, dornic să se exprime și să concureze, inteligent, atent la detalii, foarte implicat și serios în totul atât în procesul de pregătire și antrenament, cât și în jocuri. Merită să-i urmărești evoluția în continuare, deoarece are mult potențial datorită talentului și hotărârii sale.

PRESENTATION

Iannis IOVA is a junior player with a good perspective, with multiple qualities, such as intelligence and tehnical strategy, that will help him, in the future, – through sustained training, patience and determination – to be able to evolve and perform at a high level both in the category of big juniors as well as seniors. A junior who continued to stand out and who managed to keep his place on the sfinxfootball.ro platform, being one of the most talented juniors of his generation in Romania.

 

Iannis IOVA is a offensive player, Sphinx U7 National Champion, with Dinamic Oradea, in 2021-2022 edition, who stands out for his good technique, being fast, and a team player. These qualities are particularly beneficial in the dynamics of the team. A technical player, with a good strike and control of the ball, having a very good anticipation of the unfolding of the phases, combative and tenacious in expressing himself on the field, dynamic, with very good reactions – and pragmatic solutions, chosen accordingly – in adverse conditions and/or limited space. A player with growing and developing physical resources, having very good speed of both reaction and movement.

 

Iannis IOVA is a junior player, with a promising development, with personality, eager to express himself and compete, intelligent, attentive to details, very involved and serious in everything about both in the preparation and training process, as well as in games. It is worth to follow his evolution further, as he has a lot of potential due to his talent and determination.

Culorile Clubului

ÎNDEMÂNARE

Picior Stâng 20%
Picior Drept 80%

Galerie Foto