• 8 decembrie 2023
  • Last Update 31 octombrie 2023 6:40 PM
  • Bucuresti

Acord GDPR

ACORD

Cu privire la prelucrarea datelor şi la utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențele filmate în cadrul proiectului “Sfinx Football”

Sunt de acord ca secvențele filmate și/sau imaginile fotografiate în cadrul proiectului Sfinx Football să fie utilizate în activități de promovare sportivă, în activități de promovare individuală, precum și în competiții, acțiuni de multiplicare, diseminare și promovare, postate pe pagina de internet a proiectului, postate pe paginile de social media, postate pe paginile de internet ale partenerilor din proiect și/sau a altor instituții implicate de aceștia, exclusiv în scopuri necomerciale, în legătură cu obiectivele și activitățile proiectului.

Prezentul acord este valabil în condițiile în care sunt respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările din Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare și Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

De altfel, prin acest acord îmi exprim în mod expres consimţământul ca Sfinx Football să prelucreze/expună media datele cu caracter personal, care sunt oferite de către mine (Nume, Prenume, Dată naştere) , cat si Codul Numeric Personal ( CNP ) al parintelui / tutorelui , acesta fiind necesar strict pentru completarea datelor de facturare.